CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

3n Capital

Forex3n

Thông tin Ngoại hối

Crypto3n

Thông tin Tiền mã hóa

Fund3n

Thông tin Quỹ cấp vốn

Stock3n

Thông tin Chứng khoán

The Team

Nguyen Ngoc Nghia

Chief executive officer (CEO)

Quốc gia: Việt Nam
Kinh nghiệm: > 8 năm
Dau Thi Hue

Trader

Quốc gia: Việt Nam
Kinh nghiệm: > 8 năm
Nguyen Thu Huong

Trader

Quốc gia: Việt Nam
Kinh nghiệm: > 6 năm
Hoang Manh Luan

Trader

Quốc gia: Việt Nam
Kinh nghiệm: > 8 năm
Yunita Wongso Pasari

Trader

Quốc gia: Singapore
Kinh nghiệm: > 8 năm
Shark Li Yang

Trader

Quốc gia: Hàn Quốc
Kinh nghiệm: > 6 năm

3 QUY TẮC LÀM VIỆC

3n Capital chỉ sử dụng vốn cá nhân! Chúng tôi không bao giờ huy động vốn hay nhận ủy thác đầu tư. Bởi vậy, hãy cảnh giác với những lời kêu gọi mạo nhận thương hiệu 3n Capital.
3n Capital chia sẻ kiến thức dựa trên quan điểm cá nhân không phải lời khuyên đầu tư. Bởi vậy, hãy cân nhắc thật kỹ và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của chính mình.
3n Capital với mục tiêu giúp đỡ cộng đồng là đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, nếu bạn thấy bất kỳ điều gì chưa tốt từ phía Team3n hãy góp ý cho chúng tôi! Chúng tôi lắng nghe từ bạn!

3n Capital Research

Lô E3, Khu X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Copyright © 2009 

SVCorp

  - 2021 

3n

 Capital.