CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

3n Capital

Forex3n

Thông tin Ngoại hối

Crypto3n

Thông tin Tiền mã hóa

Fund3n

Thông tin Quỹ cấp vốn

Stock3n

Thông tin Chứng khoán

3n Capital (Quỹ đầu tư 3n) được thành lập vào năm 2021. Trước đó chúng tôi đã đầu tư vào hơn 30 dự án công nghệ và giao dịch chỉ số chứng khoán trên thị trường từ 2013.

GIỚI THIỆU

1. Trở thành nhà giao dịch (Trader): Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ trở thành những nhà giao dịch giỏi trên thế giới. Nguồn thu nhập chính của 3n đến từ việc chúng tôi tự giao dịch. Bởi vậy, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bản thân bởi đó là cốt lõi cho sự tồn tại của 3n.

Dưới đây là 3 mục tiêu của 3n Capital:

2. Trở thành nhà đầu tư (Investor): Chúng tôi hướng đến việc trở thành những nhà đầu tư suất xắc. Việc phân tích thị trường hàng ngày giúp mở ra nhiều cơ hội đầu tư, khi đó chúng tôi sẽ sử dụng vốn của mình (không kêu gọi, không ủy thác) để đầu tư vào những dự án tiềm năng.

3. Trở thành nhà nghiên cứu (Researchers): Chúng tôi học hỏi không ngừng để trở thành những người nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính. Việc trau dồi kiến thức liên tục mang đến cho chúng tôi những phát hiện sáng tạo áp dụng cho đầu tư và giao dịch tài chính.

3 QUY TẮC LÀM VIỆC

3n Capital chỉ sử dụng vốn cá nhân! Chúng tôi không bao giờ huy động vốn hay nhận ủy thác đầu tư. Bởi vậy, hãy cảnh giác với những lời kêu gọi mạo nhận thương hiệu 3n Capital.
3n Capital chia sẻ kiến thức dựa trên quan điểm cá nhân không phải lời khuyên đầu tư. Bởi vậy, hãy cân nhắc thật kỹ và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của chính mình.
3n Capital với mục tiêu giúp đỡ cộng đồng là đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, nếu bạn thấy bất kỳ điều gì chưa tốt từ phía Team3n hãy góp ý cho chúng tôi! Chúng tôi lắng nghe từ bạn!

3n Capital Research

Lô E3, Khu X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Copyright © 2009 

SVCorp

  - 2021 

3n

 Capital.